Szukaj
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych jest- firma ANMER Marek Ziembowicz, z siedzibą w Legionowie, ul. Zygmuntowska 9, 05-120 Legionowo, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych to:

Marek Ziembowicz, biuro@anmer.pl, tel: 22 774 35 22

  1. Cele, podstawa prawna i czas przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, w tym w szczególności w celach związanych z realizacją zamówienia i w zakresie niezbędnym do jego doręczenia mogą być udostępniane przez Administratora osobom trzecim świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe na podstawie odrębnych umów zawartych przez Sprzedawcę.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach marketingu bezpośredniego w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz w zakresie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora. Państwa dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  1. Sprzeciw.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego Administrator informuje że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator nie będzie przetwarzał Państwa danych osobowych, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane osobowe będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  1. Kategorie i zakres danych osobowych.

W celach wskazanych powyżej Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

imię i nazwisko,

dane podmiotu gospodarczego: adresy siedziby, nr KRS, nr CEiDG numery NIP, numery telefonów,

dane osoby fizycznej: adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numery telefonów,

numer NIP.

  1. Źródła pozyskania danych.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z marketingiem bezpośrednim oraz w zakresie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora gromadzone są przez Administratora z następujących źródeł: strony internetowej której właścicielem jest Administrator Danych, informacji przekazywanych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej w tym, telefon oraz e-mail, oraz  powszechnie dostępnych źródeł, tj. z publicznych rejestrów i ewidencji: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz stron internetowych, portali branżowych.

  1. Kategorie odbiorców danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem w związku ze świadczeniem przez niego usług, dostaw i realizacji powyższych celów przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane: firmom kurierskim i pocztowym w zakresie koniecznym do dostawy przesyłek, biurom rachunkowym współpracującym z Administratorem, podmiotom obsługującym infrastrukturę systemów informatycznych Administratora, w zakresie koniecznym do windykacji należności: firmom windykacyjnym i kancelariom prawnym, organom administracji publicznej w ramach posiadanych przez nie uprawnień.

  1. Profilowanie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

  1. Prawa podmiotów danych- czyli wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa:

prawo dostępu do danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,

prawo do sprostowania danych nieprawidłowych, w tym do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych również poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia,

prawo do usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”,

prawo do ograniczenia przetwarzania,

prawo do przeniesienia danych, w tym do przeniesienia danych bezpośrednio do innego administratora,

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych,

prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdym momencie może Pani/Pan skorzystać z wyżej wymienionych uprawnień zgłaszając odpowiednie żądanie do Administratora danych za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@anmer.pl lub w drodze korespondencji listowej na adres siedziby Administratora.

Jeśli uważa Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zostały naruszone zasady ochrony danych osobowych, może Pani/Pan skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Kontakt z Administratorem.

Wszelkie żądania, wnioski, zgłoszenia w związku z realizacją przez Panią/Pana praw, o których mowa powyżej, można kierować do Administratora:

pisząc na adres e-mail: biuro@anmer.pl,

pisząc na adres ul. Zygmuntowska 9, 05-120 Legionowo,

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu